Badje 1 | Watervrij

Vanaf 4,5 jaar beginnen met zwemmen

Voor alle leerlingen vanaf 4,5 jaar is er watergewenning een leuke, speelse en leerzame bezigheid. Op een deskundige wijze worden de kinderen in groepjes van max. 5 leerlingen watervrij gemaakt en leren zij op hun eigen tempo springen

in het water en eruit klimmen, onder water oriënteren, zelfstandig drijven op buik en rug en voortbewegen op buik en rug.

De watergewenning lessen (Badje 1) zijn een ideale voorbereiding op weg naar het A-diploma. Wekelijks monitoren de instructeurs de leerlingen in hun leerproces. De vorderingen kunt u als ouder volgen via uw persoonlijke online Zwemscore account. Zodra een leerling alle einddoelen van Niveau Kikker voldoet, zal het automatisch doorstromen naar het volgende niveau. Oefeningen worden op een logische manier opgebouwd waarbij het gebruik van drijf- en hulpmiddelen steeds minder nodig is.

Badje 1